Människa/samhälle/natur

Fotografi är ett utmärkt sätt att berätta om människan genom att skildra vårt samhälle och vår natur, det senare gärna med antropocena glasögon ("den tid då människans verksamhet globalt har påverkat jordens klimat och ekosystem" -Wikipedia). Inom denna breda kategori samsas för närvarande dokumentärt foto med naturfoto. Här kan även en del fotoexperiment dyka upp.

Prenumerera på Människa/samhälle/natur