Gatufotografi är ett slags holocen naturfotografering. Här skildras människan i sin (o-)naturliga miljö.