Som gatufotografering, men tvärtom. Människan sprider sig och sätter sina spår i den omgivande miljön. Det är en långsam sammanblandning som pågår. En befruktning eller infektion - det ligger kanske i betraktarens öga?